Doświadczony coach i mentor, menedżer. Pracuje głównie dla organizacji biznesowych – międzynarodowych korporacji oraz polskich firm rodzinnych. Od ponad 20 lat inspiruje menedżerów oraz innych pracowników firm do rozwoju kompetencji profesjonalnych i osobistych oraz towarzyszy w rozwoju kompetencji jako konsultant, trener, od 10 lat jako coach. Rozumie realia biznesowe oraz dostrzega rolę i znaczenie każdej osoby, która jest częścią zespołu i organizacji. Wspiera rozwój kompetencji pracowników organizacji mając na uwadze przełożenie rezultatów procesów rozwojowych na sukcesy osobiste i poczucie satysfakcji ludzi z pracy oraz na wyniki biznesowe i sukces całej organizacji.

Certyfikowany coach International Coaching Community (2005). Ukończyła również Co-Active Coaching Academy (2008) prowadzoną przez “The Coaches Training Institute” (program z akredytacją International Coaching Federation) i szkolenie „Marshall Goldsmith Coaching Process”. Absolwentka psychologii UW. Obecnie zaawansowany uczestnik szkolenia organizowanego przez International Association for Analytical Psychology przygotowującego do pracy jako analityk jungowski. Analiza jungowska jest pracą na rzecz procesu indywiduacji („najpełniejsza wersja”) osoby będącej w procesie analitycznym. Członek ICC, ICF oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Konsultant MBTI oraz GCI – The Gift Compass Inventory – narzędzi do diagnozy profilu typu psychologicznego według koncepcji C.G. Junga - jako inspiracji do rozwoju osobistego.

W coachingu wykorzystuje własne bogate doświadczenie biznesowe związane z budowaniem organizacji, zarządzaniem firmą oraz zespołami, ze sprzedażą. Sięga też do praktycznych doświadczeń kreatywnego tworzenia i wdrażania narzędzi rozwoju kompetencji zawodowych na poziomie pracownika i całej organizacji, z czego skorzystało wiele firm. Specjalizuje się w procesach związanych z doświadczaniem i/lub wprowadzaniem zmian na poziomie indywidualnym (awans, nowa rola, nowy zespół, nowa firma, kryzys czy trudność jako impuls do rozwoju i zmiany) i organizacyjnym (np. wdrożenie strategii, restrukturyzacja, nowe produkty) oraz transformacji towarzyszącej tym wyzwaniom.

W indywidualnej pracy coachingowej stosuje autorską metodę opartą o Co-active Coaching, w połączeniu z elementami podejścia psychologii analitycznej (m.in. typy psychologiczne), a także psychologii pozytywnej i neurobiologii. Styl pracy i metody dostosowuje indywidualnie do celów i aktualnej sytuacji Coachee, jego roli zawodowej oraz kultury organizacyjnej firmy.

Przygotowała i zrealizowała szereg projektów szkoleniowych i coachingowych dla kadry menedżerskiej i pracowników różnych firm. Współpracując jako coach z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspiera rozwój umiejętności przywódczych, efektywność osobistą, jak i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy. Prowadzi również coaching dla zespołów, gdy grupa ludzi potrzebuje poprawić jakość współpracy między sobą lub wspólnie wdrożyć projekt czy zmianę w ramach zespołu czy organizacji.

Wysoka skuteczność wsparcia wynika z jej integralności, innowacyjności i umiejętności wzbudzania zaangażowania uczestników i wzmacniania w nich motywacji do brania odpowiedzialności za osiągane rezultaty i własne życie, również to zawodowe.

Coachingi dla członków zarządów, menedżerów, specjalistów oraz Zarządów firm i zespołów prowadziła m.in. dla takich firm jak: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., Agora, Tim, Omya, Martin Braun, Deloitte, Bayer, Mondi, Piotr i Paweł, Budimex i wielu innych.

Referencje są dostępne na życzenie, po uzyskaniu zgody Klienta/Coachee.

Małgorzata Nader