Do udziału w coachingu jako metody wspierającej rozwój zapraszamy każdego – od specjalisty do członków zarządu.

W podejściu, które stosujemy coach towarzyszy w procesie zmian zachodzących w zachowaniach i postawach Klienta, zgodnie z wypracowanymi celami na dany proces coachingowy. Coaching może dotyczyć każdego zgłoszonego przez Coachee zagadnienia. Coach wykorzystuje różnorodne narzędzia i przede wszystkim moc pytań, aby Klient samodzielnie kreował właściwe dla siebie rozwiązania, wprowadzał pożądane zmiany i

wdrażał nowe nawyki zachowania.

 

W trakcie procesu coachingu coach wspomaga wprowadzanie odpowiednich kroków służących osiągnięciu celu przez Coachee (wykonanie pewnych zadań, wykształcenie nowych nawyków, rozwinięcie pożądanych umiejętności, rozwój wiedzy, stosowanie odpowiednich technik i modeli zachowań). Coach jest też wsparciem dla Klienta w radzeniu z przekonaniami hamującymi zmianę oraz istniejącymi celami konkurencyjnymi i trzymaniu się drogi prowadzącej do celu obranego świadomie na początkowych sesjach. Podczas wspólnej pracy zdarza się, że coach na pewien czas może przyjąć rolę mentora dzielącego się posiadaną wiedzą lub trenera uczącego nowych zachowań czy technik.

Prowadzimy: Executive Coaching, Leadership Coaching, coaching menedżerski, ze

szczególnym uwzględnieniem osób piastujących stanowisko szefa po raz pierwszy oraz

Team Coaching i coaching grupowy.