Poznaj nasz team

Agnieszka Rzepecka

Iwona Terlikowska

Jacek Grądzki

Doktor psychologii, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Naukowo zajmuje się wpływem różnic indywidualnych i emocji na efektywność funkcjonowania oraz emocjonalnymi i poznawczymi aspektami wyboru skutecznych strategii działania. Obecnie pracuje nad różnicami indywidualnymi w zakresie motywacji dążenia i unikania.

Jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez dr K.V. Petridesa, zajmującego się zastosowaniami inteligencji emocjonalnej. Przygotowuje i adaptuje testy psychologiczne dla celów badawczych i samopoznania. Przygotowuje, prowadzi i nadzoruje projekty badawcze.

Ponadto jako freelancer prowadzi szereg projektów szkoleniowych, między innymi w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespołach,    radzenia sobie ze stresem, samopoznania oraz strategii osiągania celów.  Prowadziła szkolenia między innymi dla takich firm jak: Mondi Świecie S.A., DHL. Przygotowywała dla firmy Ipsen Poland Sp. z o.o. projekt badań post-marketingowych w zakresie jakości życia.

Agata Wytykowska

Psycholog; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; od 1995 r. działa na rynku pracy jako konsultant; przygotowuje i prowadzi projekty Assessment Center oraz Development Center, projekty rekrutacyjne i audyty kadry menedżerskiej; bierze również udział w projektach z zakresu zarządzania kadrami dla administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego; prowadzi warsztaty i szkolenia z tematyki rynku pracy dla nauczycieli i doradców zawodowych.

W ramach wieloletniej współpracy z KLK przygotowuje i prowadzi indywidualne programy oceny i rozwoju kompetencji, bazujące m.in. na wykorzystaniu różnorodnych testów kompetencyjnych oraz metodologii Development Center

Konsultant i trener . Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem, coachingiem, negocjacjami, sprzedażą, obsługą Klientów, telemarketingiem, upsellingiem oraz szkoleniami produktowymi, a także oceną efektywności szkoleń oraz testowaniem nowych projektów zdobywał w Warmus Marketing Poland, a następnie w wydawnictwie Media Express sp. z o.o.

W KLK specjalizuje się w prowadzeniu projektów szkoleniowych z zakresu technik sprzedaży, obsługi Klientów, telemarketingu, negocjacji handlowych, współpracy w zespole i postaw pro aktywnych, dzieląc się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem.

Konsultant i coach. Od 2001 r. W ramach firmy KLK specjalizuje się w tworzeniu programów szkoleniowych i rozwojowych z zakresu zarządzania, wprowadzania zmian oraz współpracy w organizacji.

Z wykształcenia psycholog i coach. Doświadczenie zawodowe  w korporacji w dziale HR z jednej strony i trenerskie z drugiej jest znakomitą bazą do przygotowywania autorskich programów szkoleniowych nastawionych na trwały rozwój kompetencji.

Jako coach prowadzi coaching indywidualny, głównie z kadrą menedżerską, nakierowany na wzrost efektywności podejmowanych działań, określenie kierunku rozwoju osobistego w ramach organizacji, a także wsparcie w rozwoju kompetencji interpersonalnych zwłaszcza w sytuacji zmiany pełnionej roli w organizacji.