Szkolenia

Zmiana w firmie, zmiany w zyciu - jak wykorzystać je jako szansę do transfromacji działania i rozwoju kompetencji oraz cnót charakteru. Wdrażanie zmian w organizacji - ludzie, proces, efekty.

Współpraca pokoleń w organizacji dialog doświadczenia i energii młodości. Jak budować nowe dialogi, wykorzystując siłę różnorodności pokoleń pracowników.  

Pracować na 200 %, harmonijnie żyć i... nie zwariować. Czyli jak rozwijać i wzmacniać swoją wewnętrzną motywację do pracy i budować siłę wewnętrzną do skutecznego działania.

Komunikacja i współpraca w zespole. Jak być wystarczająco dobrym członkiem grupy. Jak budować relacje z kolegami zza sąsiedniego biurka (fizycznego lub wirtualnego), brać odpowiedzialność za działania i rezultaty. Jak rozmawiać z ludźmi, żeby wywierać wpływ.

Lider w organizacji. Charyzma czy styl pracy? Menedżer w roli szefa i kolegi.

Przed szkoleniem

Bardzo szanujemy cele biznesowe naszych Klientów i swoją rolę jako firmy szkoleniowej i doradczej budujemy odnosząc się do efektywności działań w organizacji Klienta.  W związku z naszym bardzo indywidualnym podejściem do realizacji projektów zanim przystąpimy do współpracy sporo czasu dedykujemy na poznanie firmy i jej kultury organizacyjnej, ról w organizacji, poziomu oczekiwany i aktualnego kompetencji oraz na badania diagnostyczne, często z użyciem narzędzi, m.in. AC/DC. Kiedy wspólnie zdefiniujemy cel, dopiero możemy sięgnąć po właściwe narzędzia służące rozwojowi kompetencji i towarzyszącej temu zmianie. Czasami będzie to szkolenie, czasami cykl szkoleń a czasami indywidualne programy rozwojowe dla kluczowych osób w firmie, a czasami tylko krótka interwencja.

Nasze szkolenia są rzeczywiście szyte na miarę, w oparciu o doświadczenia i wiedzę,

zarówno z zakresu zarządzania, jak i psychologii organizacji.

Szkolenie

Dbamy o to, żeby nasze szkolenia były skuteczne i znajdowały faktyczne odzwierciedlenie w codziennej pracy. W czasie zajęć uczestnicy mają okazję użyć nowo nabytych umiejętności w praktyce podczas specjalnie przygotowanych scenariuszy, scenek i studiów przypadków, odnoszących się do realnych sytuacji z życia zawodowego.

Po szkoleniu

Zarówno w trakcie przygotowywania szkolenia, jak i po jego zakończeniu, ściśle współpracujemy z Organizacją, doradzając naszym Klientom również poza sesjami szkoleniowymi. Zaplanowany follow-up jest kluczem do wzmocnienia i rozwinięcia tego, co zostało wypracowane na szkoleniu przez uczestników.

Jakie szkolenia

Poniżej krótko przedstawiamy najbardziej popularną aktualnie tematykę szkoleń. Nasze propozycje przy konkretnych rozwiązaniach dla Klientów wykraczają daleko poza te ramy.